X

Kur'an Okuyan ve Dinleyenlerin Bilmesi Gereken Bazı Hususlar (II)

III. EZBERLENEN SÜRE VE AYETLERİN UNUTULMASI 

Ezberlenen sure ve ayetlerin unutulması, bazı alimlerce büyük günahlardan sayılmıştır. Bir hadis-i şerifte «Ben filan ve filan ayeti unuttum demek kişi için ne kötüdür. Aslında o, unutmuş değil, -ihmali sebebiyle bu nimet elinden alınarak- (24) unutturulmuş. Kur'an-ı, çalışıp hıfzınızda tutunuz. Çünkü onun hafızalardan çıkıp gitmesi, develerin diz bağlarından kurtulup kaçmasından daha sür'atli olur.» (25) DEVAMINI OKU

1938 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine bağlı Bıngıldayık köyünde doğdu. Dokuz yaşımda hâfız oldu (Aralık 1947). İlkokulu Devrekâni’de bitirdi. Orta ve yüksek öğrenimimi İstanbul’da tamamladı.

30 Haziran 1963’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul (Çarşamba) İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

15.02.1965-15.07.1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm enstitülerinde asistan ve öğretim görevlisi olarak görevini sürdürdü. Ancak bu tarihler arasında (1967-1968 öğretim yılında) Bağdad Üniversitesi’nde Arap Dili üzerinde çalıştı. 

Doktorası tefsir ilim dalındadır.

Daha sonra sırasıyla şu görevlerde bulundu:

• Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı(15.07.1971–07.09.1976)

• MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü(07.09.1976–02.11.1977)

• M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (02.11.1977–09.02.1978)

• Diyanet İşleri Başkanlığı(09.02.1978–10.11.1986)

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10.11.1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Azerbaycan Millî Yaradıcılık Akademiyası tarafından profesör seçildi. Emeklilik döneminde İstanbul Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat fakültelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet etti; ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Aralık 1995 seçimleri sonrasında 20. dönem İstanbul Milletvekili olarak Parlamento’ya girdi; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Daha sonra İSAM’da müellif-redaktör olarak çalışmakta iken 03 Kasım 2002 seçimleri sonunda yeniden 22. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM’ye girdi; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi. 

Hâlen yeni kurulan ve 2010-2011 öğretim yılında faaliyete geçen “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi” Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 

 

Basılmış Eserleri:

1. Ebû Şâme el-Makdisî ve el-Murşidu’l-vecîz’i (Doktora tezi, Beyrut 1395/1975; Ankara 1406/1986).

2. Yüce Kitabımız Hz. Kur’ân (Ankara 1982 ve sonrasında 12 baskı yapmış, toplam 91.000 adet basılmıştır).

3. Tecvîdü’l-Kur’ân (Ankara 1981 ve sonrasında 14 baskı yapmış ve toplam 670.000 adet basılmıştır).

4. Zehebî ve Ma’rifetü’l-kurrâ’sı (I-IV, İstanbul 1416/1995; Riyad 1424 / 2003),

5. Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), IRCICA yayını (İstanbul 1428/2007).

6. Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Nüshası), İSAM yayını (I-II, İstanbul 1428/2007).

7. Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî Nüshası), IRCICA yayını (I-II, İstanbul 1430/2009).

8. Hz. Ali’ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (San’â Nüshası), IRCICA yayını (İstanbul 1432/2011).

9. Mushaf-ı Şerîf (Kahire İslâm Sanatları Müzesi Nüshası), IRCICA yayını (İstanbul 1435/2014).

10. Mushaf-ı Şerîf (Paris Biblioethèque Nationale Nüshası), IRCICA yayını (İstanbul 1436/2015).

11. Günümüze Ulaşan Mesâhif-i Kadîme İlk Mushaflar Üzerine Bir İnceleme, IRCICA yayını, İstanbul 1436/2015.

12. Mushaf-ı Şerîf (Tübingen Nüshası), IRCICA yayını (İstanbul 1437/2016).

13. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde 82 adet telif madde (Ayrıca bu ansiklopedi için muhtelif müellifler tarafından yazılmış 1.500 kadar maddenin redaksiyon ve incelemesi).

14. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleler, röportajlar (bk. tayyaraltikulac.com).

 

Uluslararası Toplantılarda Sunduğu Bazı Tebliğler:

1. Rü’yet Problemi Üzerine (Kıbrıs, 22-26 Mart 1980).

2. Hicrî XV. Asrın Girişinde İslâm Davetinin Neresindeyiz? (Cezayir, Eylül 1980)

3. İslâm’da Davet ve İrşâd (Mekke, 5-9 Şubat 1981).

4. Hicrî XV. Asra Girerken İslâm Dünyası (Hartum, 28 Mart 1981).

5. Kur’an Kıraati (Cezâyir, 01 Eylül 1981).

6. Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâkı (Cezâyir, Eylül 1982).

7. İslâm’ın Getirdiği Sulh Anlayışı (İslâmâbad, 17 Eylül 1984).

8. Hz. Peygamber Zamanında Adliye Teşkilatı (İslâmâbad, 6-7 Aralık 1984).

9. Türkiye’de Din Hizmetleri (Mekke, 23 Aralık 1984).

10. İslâm’ın Barış Anlayışı ve Bulgar Zulmü (Lyon, 14 Aralık 1985).

11. Kur’an Hizmeti (Mekke, 12 Mart 1995).

12. İslâm’a Göre Savaş ve Barış (Moskova, 27 Mayıs 1995).

13. Dinler Arası Çatışmadan Sakınma Yolları (Tunus, 23 Eylül 2010).

 

Basında Tayyar ALTIKULAÇ

Aksiyon (Mülakat)

Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, 28 Şubat sürecinde DYP’den istifa edip ANAP’a katılması yönünde Avni Akyol’dan gelen teklifi geri çevirmiş: “Merhum, Mesut Bey’in beni değerlendirmeyi düşündüğünden bahisle, herhâlde ‘bakan yapacak’ demek istiyordu.”    Diyanet İşleri Başkan Muavinliği, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, milletvekilliği, TBMM’de komisyon başkanlığı, parti kuruculuğu… Türkiye’nin kritik dönemlerinde önemli vazifeler üstlendi. Her birinde doğruları ekseninde hareket etti. Çok eleştirildi, hep tartışıldı. Hiçbir göreve kendi talebiyle gelmediğinden minnet altında kalmadı. Hayatındaki keskin kararları tek başına alsaydı, sadece ilim adamı sıfatı taşırdı. Ancak Tayyar Altıkulaç geride bıraktığı 73 yılın sonunda ilim adamı, emekli bürokrat ve eski siyasetçi unvanlarını taşıyor. Ve yine şahsından ziyade dostlarının tavsiyesiyle kaleme aldığı Ufuk Yayınları’ndan çıkan üç ciltlik ‘Zorlukları Aşarken’ başlıklı kitabında anlatmayı uygun gördüklerini okura sunuyor… -Hatırat yazmada niye çekinceli davrandınız bu vakte kadar?   Çekinceden çok, yapmayı kararlaştırdığım bilimsel çalışmalar vardı. Ayrıca bazı hizmetlerle ilgileniyordum, vaktim yoktu. Sonra yazacaklarımın çok önemli olmayacağını düşünüyordum. Nihayet hatıratta yeniden tartışmalara yol açacak konular yer alacağını biliyor ve meslek hayatında çok tartışılan biri olarak artık tartışılmak da istemiyordum. Ancak sürekli ısrarlar karşısında, ‘herhâlde yazmalıyım’ dedim ve yazdım.   -Bu kadar kapsamlı olacağını düşünmüş müydünüz?   Kapsamlı mı buldunuz? Günlük tutsaydım, hepsini yazsaydım belki 10 cilt olurdu. Az çok hatırladığım konuları yanlış yapabileceğim düşüncesiyle yazmayı uygun görmedim.   -İsim niçin Zorlukları Aştım değil de Zorlukları Aşarken? Hâlâ aşmanız gereken sıkıntılar mı var?   Eskiden beri hep zorluklarla büyüdüm. Küçük yaşta hafızlığa başlamam da zorluk değil mi? Meslek hayatım da Türkiye’nin olağanüstü dönemlerine denk geldi. İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü yılları da keza. Buralarda okumaktan caydırmak isteyip moralimizi bozanlar çıktı. Din karşıtları ile ‘din bizim işimizdir, devlet karışmasın’ diyenler arasında bocaladığımız, zorlandığımız da oldu. Nihayet bugüne geldik. İsim bu sebeple uygun geldi.   -Hayatınızdaki kritik kararları başkaları değil, sadece siz alsaydınız bugün nerede olurdunuz?   Açıkçası bilemiyorum. Herhâlde ilahiyat fakültesinde hocalığa kalır, akademik çalışmaları sürdürürdüm. Ve belki bugünkülerden daha yararlı, kemiyet ve keyfiyet yönüyle daha iyi bilimsel çalışmalar yapardım. Çünkü esas hevesim buydu. Ankara’dan görev daveti gelince hemen kabul etmedim. Üç dört defa gidiş gelişten sonra kısa süreliğine ‘evet’ dedim. Ama gün geldi şartlar ‘bırakıp gidemezsin’ dedi.  DEVAMINI OKU  

Aksiyon (Mülakat)

Bekir Bozdağ 'a Mektup

Sayın Bekir Bozdağ             Yozgat Milletvekili AK Parti Grup Başkan Vekili             TBMM             ANKARA                           Muhterem kardeşim,             İki gün önce telefonda görüştüğümüz “okullarda din eğitim ve öğretimi” konusu ile ilgili olarak görüşlerimi özetle aşağıda sunuyorum:                         1. Bildiğiniz gibi Anayasa’nın 24. maddesinde “eğitim” ve “öğretim” ayrı ayrı değerlendirilmiştir. a)      Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetiminde yapılacağı, b)      Din kültürü ve ahlâk öğretiminin (eğitiminin değil) ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alacağı, c)      Bunun dışındaki din eğitim ve öğretiminin (daha fazla öğretimle eğitimin, yani her ikisinin) kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcilerinin talebine bağlı olarak yapılabileceği, hükme bağlanmıştır.   Kanaatimce bu yerinde bir düzenlemedir ve burada (b) fıkrasında sözünü ettiğimiz zorunlu öğretimin -aşağıda belirteceğim üzere uygulamada yapılan yanlışlar bir yana- laiklikle çelişen bir yanı yoktur. Çünkü burada yapılması istenen eğitim değil, öğretimdir.   Okullarda öğrencilere hangi bilgilerin verileceği, hangilerinin zorunlu olacağı hususu tamamen devletin ve siyasi iktidarların takdirinde bir konudur. 24. maddeyi düzenleyenler bu ülkede yetişen gençlerin kendilerini, ailelerini ve toplumlarını daha iyi tanımaları için din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin (din eğitiminin değil) zorunlu dersler arasında yer almasını gerekli görmüşlerdir ki bu ifade Anayasa’da yer almıştır. Böyle bir uygulama Anayasa’da yer almasa da yapılabilir. Ancak Anayasa’da yer aldığı halde bugün metinden çıkarılması, uygulamayı nerede ise imkânsız hale getireceği gibi gereksiz siyasi polemiklere ve gerginliklere de yol açar.... DEVAMINI OKU

Bekir Bozdağ 'a Mektup

img_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folderimg_folder

İletişim Bilgileri

Dr.Tayyar ALTIKULAÇ
Tel: (0216) 474 08 60 - Dahili(1274)
Mail: tahirizade@gmail.com